இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 271,708,207
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,336,398

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 51,135,983
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 821,325

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,195,775
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 617,121

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,710,630
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 475,888