இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 268,703,196
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,302,093

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 50,534,479
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 815,242

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,177,059
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 616,504

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,674,408
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 474,390