இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 268,068,101
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,294,412

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 50,416,021
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 813,837

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,167,781
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 616,298

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,665,096
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 473,952