இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 267,364,352
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,285,983

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 50,265,543
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 812,136

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,157,726
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 616,067

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,656,506
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 473,757