இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 266,658,050
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,277,086

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 50,128,489
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 810,036

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,147,476
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 615,789

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,648,086
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 473,537