இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 265,159,476
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,257,749

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 49,878,049
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 808,116

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,129,409
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 615,454

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,624,065
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 470,254