இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 264,402,987
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,249,041

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 49,697,469
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 806,348

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,118,782
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 615,225

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,609,741
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 469,724