இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 263,011,758
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,232,538

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 49,420,598
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 802,933

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,094,459
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 614,754

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,595,573
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 469,056