இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 262,336,811
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,224,026

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 49,273,057
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 801,091

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,084,749
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 277,216

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,583,597
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 468,790