இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 261,369,507
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,212,341

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 49,077,695
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 799,312

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,076,863
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 614,236

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,571,368
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 467,979