இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 253,671,109
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,110,540

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 47,891,997
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 783,439

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 21,953,838
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 611,255

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,426,774
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 463,245