இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 252,619,853
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,094,860

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 47,693,516
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 780,775

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 21,926,526
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 610,323

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,404,060
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 462,384