இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 250,597,519
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 775,218

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 47,336,577
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 575,821

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 21,880,439
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 277,216

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,366,614
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 461,043