இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 250,299,250
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,060,762

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 47,313,412
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 775,095

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 21,874,324
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 609,417

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,354,966
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 460,787