இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 247,130,550
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,010,463

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 46,799,970
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 766,117

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 21,804,094
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 607,764

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,272,677
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 458,219