இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 244,423,325
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,963,653

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 46,312,782
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 756,362

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 21,729,763
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 605,682

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,189,484
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 454,743