இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 244,105,621
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,959,347

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 46,294,210
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 756,205

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 21,723,559
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 605,569

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,174,843
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 454,301