இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 241,838,567
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,919,388

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 45,881,767
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 745,740

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 21,651,910
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 603,521

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,093,387
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 452,485