இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 239,905,946
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,888,698

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 45,546,217
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 739,762

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 21,597,949
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 601,643

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,019,680
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 451,469