இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 238,995,054
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,872,275

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 45,299,556
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 734,481

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 21,582,738
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 601,266

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 33,984,479
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 450,991