இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

aஉலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 235,698,268
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,815,476

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,518,061
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 719,932

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 21,468,121
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 597,986

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 33,834,243
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 449,029