இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 234,021,397
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,787,385

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 44,190,231
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 713,866

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 21,399,546
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 596,163

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 33,738,188
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 448,090