இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 226,019,792
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 2,948,824

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 42,080,475
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 679,577

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 353,293
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 587,138

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 33,288,021
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 443,247