இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 225,446,830
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,643,602

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 41,853,362
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 677,988

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 20,999,779
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 586,882

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 33,263,542
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 442,907