இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 225,099,855
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,638,502

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 41,816,668
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 677,737

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 20,989,164
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 586,590

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 33,232,168
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 442,688