இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 222,710,027
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,598,330

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 41,204,521
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 668,995

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 20,913,578
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 584,208

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 33,095,450
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 441,443