இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 221,518,436
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,581,274

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 40,805,259
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 666,219

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 20,890,779
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 583,628

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 33,027,136
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 440,785