இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 219,918,287
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,555,719

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 40,512,787
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 662,850

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 20,830,712
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 582,004

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,902,345
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 439,916