இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 219,228,174
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,543,643

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 40,330,691
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 659,927

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 20,804,215
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 581,228

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,856,863
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 439,559