இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 217,826,784
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,522,320

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 39,905,604
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 655,759

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 20,752,281
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 579,643

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,767,820
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 438,592