இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 216,710,542
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,506,800

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 39,617,417
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 654,381

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 20,728,605
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 579,052

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,694,188
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 437,860