இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

aஉலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 290,632,072
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 5,460,301

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 56,142,175
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 847,408

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,293,228
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 619,171

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,917,590
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 481,770