இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 158,302,220
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 3,295,974

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 33,454,565
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 595,587

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 15,150,628
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 421,484

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 22,295,911
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 242,398

Leave a Reply

Your email address will not be published.