இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 142,688,100
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 581,541

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,472,643
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 581,541

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 13,977,713
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 375,049

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 15,314,714
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 180,550

Leave a Reply