உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 141,994,885
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 3,032,671

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,404,454
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 581,061

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 13,943,071
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 373,442

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 15,057,767
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 178,793

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *