உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 141,295,244
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 3,023,272

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,371,760
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 580,756

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 13,900,134
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 371,889

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 14,782,461
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 177,168

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *