உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 138,000,581
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 2,971,104

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,069,710
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 577,169

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 13,601,566
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 358,718

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 13,871,321
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 172,115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *