உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 136,613,721
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 2,948,824

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 31,918,362
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 575,821

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 353,293
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 277,216

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 13,525,364
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 170,209

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *