இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 245,768,802
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,987,767

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 46,587,441
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 761,842

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 21,766,168
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 606,726

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,231,207
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 456,418