இன்றைய உலக கொரோனா நிலவரம்!

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 241,170,384
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 4,910,066

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 45,774,175
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 744,385

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 21,638,726
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 277,216

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 34,066,760
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 603,199