உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,536,435
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 582,456

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 32,536,435
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 582,456

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 14,050,885
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 378,530

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 15,609,004
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 182,570

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *