உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 128,787,129
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 2,815,023

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 31,096,531
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 564,134

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 12,664,058
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 317,936

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 12,148,487
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 162,502

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *