உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 123,423,636
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 2,721,411

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 30,482,127
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 554,871

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 11,950,459
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 292,856

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 11,598,710
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 159,790

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *