10 லட்சத்தை தாண்டிய பலி எண்ணிக்கை: கொரோனாவுக்கு முடிவே இல்லையா?

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 36,738,346
உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 1,066,412

அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 7,833,423
அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 217,738

பிரேசிலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 5,029,539
பிரேசிலில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 149,034

இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை: 6,903,812
இந்தியாவில் கொரோனாவால் பலியானோர் எண்ணிக்கை: 106,521

Leave a Reply

Your email address will not be published.