விண்ணில் உள்ள கருந்துளை: முதல்முறையாக வெளிவந்த புகைப்படம்

விண்ணில் உள்ள கருந்துளை: முதல்முறையாக வெளிவந்த புகைப்படம்

விண்ணில் கருந்துளை இருப்பதாகவும் அதனால் பூமிக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்றும் இந்த கருந்துளைகள் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பால் பெரிதாகி வருவதாகவும் விஞ்ஞானிகள் அவ்வப்போது எச்சரித்து வருவது தெரிந்ததே

இந்த நிலையில் விண்ணில் உள்ள கருந்துளையின் புகைப்படத்தை விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் முதன்முதலாக வெளியிட்டுள்ளனர்

கருந்துளைகள் விண்வெளி ஆய்வாளர்களால் எந்த நவீன கருவிகளைப் பயன்படுத்தியும், இதுவரை கருந்துளைகள் முழுமையாக ஆய்வு செய்ய முடியவில்லை. கருந்துளை என்றுமே ஒரு புரியாத புதிராக, மர்மமாகத்தான் இருந்து வருகிறது. ஆனாலும், கருந்துளைகளை ஆய்வு செய்து அவற்றை புரிந்துகொள்ள முயலும் விண்வெளி ஆய்வு முயற்சிகள் தொடர்கின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published.