புரோ கபடி போட்டிகள்: இன்று வெற்றி பெற்ற அணிகள்

2019 ஆம் ஆண்டின் புரோ கபடி போட்டியில் இன்று ஹரியானா மற்றும் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணிகள் வெற்றி பெற்றுள்ளன

முதல் போட்டி: ஹரியானா மற்றும் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ்

ஹரியானா 33 புள்ளிகள்
பெங்களூரு: 30 புள்ளிகள்

இரண்டாவது போட்டி: தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் மற்றும் பெங்களூரு

தெலுங்கு டைட்டன்ஸ்: 30 புள்ளிகள்
குஜராத்: 24 புள்ளிகள்

Leave a Reply