பழைய வாகனங்களுக்கு அபராதம்

மத்திய சாலை போக்குவரத்து ,நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சகம் வாகன தகுதிநீக்க கொள்கையை வெளியிட்டுள்ளது. பழைய வாகனங்களின் பயன்பாட்டை குறைக்கும் வகையிலும் ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பழைய வாகனங்களுக்கு அபராதம்
பழைய வாகனங்களுக்கு அபராதம்

புதிய வாகனங்களுக்கான பதிவு கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும் 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலான போக்குவரத்து வாகனங்களுக்கான தகுதி சான்றிதழ் கட்டணமும் அதிகரிக்கப்படவுள்ளது.

தகுதி சான்றிதழ் புதுப்பிப்பதற்கான கட்டணமும் அதிகரிக்கப்படவுள்ளது.

அடுத்த செய்தி:

யூசர்கள் வெளியேற்றம் வாட்ஸப் அதிர்ச்சி

ஆங்கிலத்தில் செய்திகளை அறிந்துகொள்ள : https://chronicletodaynetwork.com/