தமிழகத்தில் நேற்று 89,402 ஆயிரம் பேர் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர். இதுவரை தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள் – 1,41,50,249 கோடி பேர்.