தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.16 உயர்வு: சென்னை நிலவரம்!

gold

சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூ.4506.00
சென்னையில் இன்று ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூ.36048.00

சென்னையில் இன்று 24 காரட் தங்கம் ஒரு கிராம் தங்கம் விலை: ரூ.4870.00
சென்னையில் இன்று 24 காரட் தங்கம் ஒரு சவரன் தங்கம் விலை: ரூ.38960.00

சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒருகிராம் விலை ரூ.72.30
சென்னையில் இன்று வெள்ளி ஒரு கிலோ விலை ரூ.72300.00