ஜூன் 15 முதல் இரண்டாவது தவணை ரூ.2000: தமிழக அரசு

கொரனோ நிவாரண நிதியாக ரூபாய் 4000 வழங்கப்படும் என தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் அறிவித்த நிலையில் முதல் தவணையாக ரூபாய் 2000 ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டு விட்ட நிலையில் 2வது தவணை ஜூன் 15 முதல் தொடர்புடைய நாய விலை கடைகளில் 8 மணி முதல் 12 மணி வரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது

ரூபாய் 2000 இரண்டாவது தவணை மற்றும் மளிகை பொருட்களின் தொகுப்பு ஆகியவை வழங்குவதற்கான டோக்கன் ஜூன் 11 முதல் ஜூன் 14 வரை வழங்கப்படும் என்றும், ஜூன் 15 முதல்
நியாய விலை கடைகளில் 8 மணி முதல் 12 மணி வரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.